Untitled Document

A Patrónus Egyesület 1995. nyarán kezdte meg tevékenységét.
Az Egyesület célja, feladata: Szabolcs -Szatmár -Bereg megye sajátos igényű gyermekeinek, fiataljainak, családjainak testi-lelki egészségének segítése, szociális helyzetének javítása.
Az Egyesület tevékenységét a vezetőség koordinálja, amely elnökből, titkárból és pénztárosból áll, akik önkéntesként látják el a feladatukat.  Az Egyesület 2005-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ebből az alkalomból Ünnepi Közgyűlést tartott.

Az Egyesület 1997-ben több család kezdeményezésére létrehozta első intézményét, a Szent József Védőotthont, amely az iskolából kikerülő értelmileg akadályozott és autista fiatalok nappali ellátását, speciális fejlesztését, foglalkoztatását látja el.
A Patrónus Egyesület 2004. január- április 30-a között két intézményt működtetett: a Szent József Védőotthont és a Lakóotthont. A Védőotthont 2004. május 01-jével az Egyesület átadta működtetésre az Együtt Veled Alapítványnak.

A Patrónus Egyesület 1999-ben a Kézenfogva Alapítvány pályázatán nyert összegből vásárolta meg azt az épületet -Nyíregyháza, Közép u. 19.-, amelyben az átalakítások után a lakóotthon kezdte meg működését.

 

Az átalakítást támogatta: az Együttműködő Holland Alapítvány, a Szociális- és Családügyi Minisztérium és a nyíregyházi Önkormányzat.
2002. október 21-én Göncz Árpádné a Kézenfogva Alapítvány elnöke adta át a lakóotthont.
2004. január 19-én 7 fő értelmileg akadályozott (1 Down szindrómás nő) és 1 fő autista fiatal kezdte meg önálló életét a lakóotthonban. Ebből 4 fő nő, és 4 fő férfi.A lakók életkoruk szerint 20- 27 év között vannak. A lakók közül 7 fő a családból került az otthonba. A lakók közül 4 fiatal egyágyas szobában, 4 fiatal kétagyas szobában lakik. Az ellátottak képességeikhez mérten önállóan látják el a saját lakótér rendben tartását és gondozását. Kis segítséggel szervezik a napi tevékenységüket, a mindennapok gyakorlatában felmerülő problémáikat.
A fiatalok ellátását, a szakmai program megvalósítását 5 munkatárs végzi: 1 fő gyógypedagógus- mentálhigiénikus, 2 fő szociális gondozó-ápoló- felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő ápoló- felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens. A Lakóotthonban a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karáról főiskolai hallgatók teljesítenek gyakorlatot.

Az ellátottak közül 7 fő 1997. októberétől a Start Rehabilitációs Vállalat dolgozója volt, szövőkereten lábtörlőt készítettek. Munkaviszonyuk 2005. június 30-án megszűnt.

Az Egyesület 2004-ben ismételten megrendezte a Jótékonysági hangversenyét, ahol a résztvevő művészek- Piti Katalin- ingyen léptek fel, s melynek bevétele 300 000 Ft volt. Ebből az összegből kezdte meg az Egyesület a garázs átalakítását gyertyaöntő- fazekas műhellyé. A gyertyaöntéshez szükséges eszközöket még 2003-ban a holland Neuwebalderborg Alapítványtól kapta meg az Egyesület.

Mivel az ellátottak munkaviszonya megszűnt, ezért 2005. őszén az Egyesület részt vett az ICsSzEM által kiírt " A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése"  pályázati kiírásán és a benyújtott "Patrónus foglalkoztatás" c.  programja 6 982 000 Ft támogatásban részesült. A programban 14 fiatal (8 fő a lakóotthonban él, 6 fő a Szent József Védőotthonba bejáró fiatal) 120 órás felkészítésben vett részt. A program keretében nyílt arra lehetőség, hogy a megkezdett garázs átalakítás befejeződhessen, ahol 2006. áprilisától gyertyaöntő és fazekas munkát látnak el a fiatalok.

A program azt a célt szolgálja, hogy segítse a fiatalok elhelyezkedését a nyílt munkaerőpiacon. Ezzel a programmal az Egyesület megteremtette az intézményi jogviszony keretében történő  foglalkoztatás tárgyi és személyi feltételeit.

Lakóotthon korszerűsítési tervei

  • A lakóotthon épületének szigetelése­- fűtési költségek csökkentése érdekében
  • Ablak csere- 4 db dupla ablak- műanyag nyílászáróra- a meglévők nem záródnak és nehezen nyithatók
  • Belső tisztító festés
  • Parketta csere -kb. 100 m2- a jelenlegi hézagos, mozog; balesetveszélyes
  • Udvar betonozása-kb. 80 m2- törmelékes állapotú, szintén balesetveszélyes
  • Gyógytorna-és konditerem- szigetelési, burkolási, festési, lépcső burkolási munkák elvégzése kb. 20 m2- kialakítása a ház alatti pincében- az ellátottak gyógytornász általi mozgásfejlesztése céljából

Az Egyesületnek saját pénzügyi forrása nincs a fenti felújításokra és átalakításokra, erre csak pályázati támogatásból vagy adományból lesz lehetősége.
A tervezett korszerűsítések az ellátottak tekintetében viszont nagy fontossággal bírnak, hiszen a berendezések felújításával, kicserélésével még több lakóotthoni területen vehetnek részt, mint a lakókörnyezetét, és annak berendezéseit önállóan használni tudó ember. Ezáltal a lakók kompetencia határa bővül, megteremtődik a sérült ember "felnőtt" státusza, a lakóotthonuk külső megjelenése pedig  azt tükrözhetné, mintha nem is sérült emberek laknák.

 

2006 © Patrónus Egyesület
A honlap a Nemzeti Civil Alap támogatásával valósult meg.
frissítve: 2009. február